Array

??? ?? ???????

Η πρ?σβαση στο χωρι? ε?ναι απλ?. Ακ?μα και κατ? τη δι?ρκεια του χειμ?να, δεν αντιμετωπ?ζετε πρ?βλημα με το οδικ? δ?κτυο, αφο? η κοιν?τητα διαθ?τει σ?γχρονα εκχιονιστικ? μηχαν?ματα.

Με αφετηρ?α την Αθ?να, παρακ?τω περιγρ?φονται τρεις εναλλακτικ?ς διαδρομ?ς για να μας επισκεφθε?τε:

 

1) Αθ?να » Αρ?χωβα » Δελφο? » ?μφισσα » Λιδορ?κι » Πενταγιο?

 

 

 

2) Αθ?να » Π?τρα » Να?πακτος » Πενταγιο?

 

 

3) Αθ?να » Λαμ?α » Πα?λιανη » Λιδορ?κι » Πενταγιο?

 


 

Οι πλησι?στερες π?λεις ε?ναι η ?μφισσα, η Να?πακτος και η Π?τρα.

Ετοιμ?στε τις αποσκευ?ς σας και απολα?στε κοντ? μας μερικ?ς ημ?ρες ξεκο?ρασης και ηρεμ?ας!