Array

? ??????? ??? ??????

 

Το χωρι? που συνδ?εται με το θρ?λο της Μαρ?ας της Πενταγι?τισσας, ιδρ?θηκε τον 16ο αι?να. Η ονομασ?α ?σως προ?λθε απ? τους π?ντε προστ?τες Αγ?ους του ? απ? τους π?ντε δρ?μους που ξεκινο?ν ακτινωτ? απ? την Πενταγιο? προς τα γ?ρω χωρι?, εν? κατ? το μελετητ? Ιωαννη Παπαγεωργ?ου, π?ρε το ?νομ? του απ? τους π?ντε αδερφο?ς (π?ντε γιους) Καμπερα?ους που πρωτοεγκαταστ?θηκαν στο χωρι?.


Κατ? τον ιστορικ? Δημ?τρη Σταμ?λο και το σ?γγραμμ? του "Η Δωρ?δα στην Τουρκοκρατ?α", το ?νομα των Πενταγι?ν προ?λθε απ? την επιτ?πια θαν?τωση, κατ? τους διωγμο?ς Διοκλητιανο? και Μαξιμιλιανο? το 288 μΧ., 5 νεαρ?ν ατ?μων, των Ευστρατ?ου, Αυξεντ?ου, Ευγεν?ου, Μαρδαρ?ου και Ορ?στη, λ?γω των χριστιανικ?ν τους πεποιθ?σεων, οι οπο?οι μετ? την επικρ?τηση του χριστιανισμο? ανακυρ?χθηκαν ?γιοι. Προφαν?ς το χωρι? ελ?γετο αρχικ?ς Πεντ?γιοι και αργ?τερα κατ? παραφορ?ν Πενταγιο?. Με την αυτ? ονομασ?α ελ?γετο για ?να δι?στημα 30 ετ?ν και το Γαλαξ?δι κατ? το τ?λος του 17ου αι?να.

 


?ταν το 1826, μετ? την ?ξοδο του Μεσολογγ?ου, μια ομ?δα αγωνιστ?ν κατ?φυγε στους Πενταγιο?ς, ο Μουσταφ?μπεης με δ?ο χιλι?δες Το?ρκους χτ?πησε το χωρι?. ?λληνες αγωνιστ?ς με επικεφαλ?ς τους Ρ?γκο και Τσ?γκα τους καταδ?ωξαν προς τον ποταμ? Κ?κκινο, ?που και νικ?θηκαν απ? τον οπλαρχηγ? Σκαλτσοδ?μο, στον ρ?ακα του Κ?κκινου ποταμο?, στην τοποθεσ?α που αποκαλε?ται μ?χρι σ?μερα "Τουρκ?ρεμα".